NOWENNA DO ŚW. LEOPOLDA M.

Pin It

5. NOWENNA DO ŚW. LEOPOLDA M.

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty obdarzyłeś św. Leopolda bogactwem swojej łaski; daj nam za jego wstawiennictwem żyć w całkowitym poddaniu się Twojej woli, z nadzieją na spełnienie się Twoich obietnic i w miłosnym poczuciu Twojej obecności.

Chwała Ojcu...

Boże, który objawiasz swoją wszechmoc przede wszystkim przez miłosierdzie i przebaczenie, Ty zechciałeś, aby św. Leopold był wiernym świadkiem tej prawdy; przez jego zasługi pozwól nam doświadczać w sakramencie pojednania bezmiaru Twojej miłości.

Chwała Ojcu...

Boże, nasz Ojcze, Ty w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, odkupiłeś każdy nasz ból i cierpienie; Ty zechciałeś także ukazać w św. Leopoldzie swoją ojcowską obecność i pociechę; wlej w nasze serca pewność Twojej obecności i pomocy.

Chwała Ojcu...

Boże, Źródło jedności wszystkich Twoich dzieci, Ty uczyniłeś Chrystusa jedynym Pasterzem Twojego Kościoła; za wstawiennictwem św. Leopolda, cichego proroka duchowego ekumenizmu, wlej w nas swojego Ducha, abyśmy umieli modlić się i oddawać życie za jedność wszystkich wierzących w Ciebie.

Chwała Ojcu...

Boże, Ty uczyniłeś Maryję Matką Chrystusa i Matką Kościoła, a życie św. Leopolda naznaczyłeś radosną i czułą pobożnością do Niej; pozwól nam doświadczyć pociechy jej macierzyńskiej dobroci.

Chwała Ojcu...

Boże, chwalebny Panie i Ojcze życia, powierzamy Twojej miłości nasze nadzieje i nasze modlitwy; za wstawiennictwem św. Leopolda spójrz z dobrocią na Twoje dzieci i wysłuchaj nasze pokorne prośby.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Altri articoli...

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

  Accetto cookies da questo sito.
Cookie Information
Sante messe sospese

Emergenza Coronavirus: disposizioni della Diocesi di Padova dalle ore 24 di domenica 23 febbraio alle ore 24 di domenica 1° marzo 2020 A seguito delle disposizioni ministeriali e regionali a fronte dell’emergenza Coronavirus (COVID 2019), in particolare rispetto alla necessità di evitare assembramenti di persone, la Diocesi di Padova, in costante collegamento con le autorità pubbliche (Prefetto e Sindaci) e in sintonia con le altre diocesi del Veneto, dalle ore 24 di oggi, domenica 23 febbraio, alle 24 di domenica 8 marzo dispone quanto segue, per tutto il territorio diocesano: (…) Sono sospese le celebrazioni pubbliche di sante messe feriali e festive, incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e le Via Crucis. I fedeli, in sostituzione del precetto festivo e anche del Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, sono invitati a dedicare un tempo conveniente alla preghiera e alla meditazione, aiutandosi anche con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione. Le chiese e i santuari presenti nel territorio diocesano, comprese la Basilica di Sant’Antonio e il Santuario di San Leopoldo, rimarranno aperte per chi vorrà recarsi a pregare, evitando assembramenti di persone, ma non saranno celebrate le messe. Sono sospesi gli incontri del catechismo e dell’iniziazione cristiana e ogni altra attività nei centri parrocchiali.